Darmowa Szkoła Rodzenia

Pacjentki, które podpisały deklaracje Koordynowanej Opieki nad kobietą w ciąży nie mogą skorzystać ze świadczeń Poradni Położniczo-Ginekologicznej naszego Centrum Medycznego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Opieka ginekologiczna możliwa jest dla takich pacjentek tylko w trybie komercyjnym (odpłatnym).


Zapraszamy na comiesięczne edycje darmowej szkoły rodzenia. Spotkanie trwają od 1 do 2 godzin z częstotliwością do 2 razy w tygodniu.
Terminy uzgadniane są z każdą grupą indywidualnie. Zajęcia edukacyjne prowadzone są dla kobiet od 22 tygodnia ciąży.

Wiedza i aktywność fizyczna kobiety w ciąży pozwalają zaakceptować wszystko, co się dzieje podczas ciąży, porodu, połogu. Pomaga zaufać własnym instynktom i spokojnie czekać na rozwój wydarzeń. W czasie ciąży powoduje utrzymanie odpowiedniej wagi ciała co jest niezwykle istotne, aby nie wystąpiły choroby współistniejące z ciążą, co powoduje zagrożenie dla mamy i dziecka. Natomiast po porodzie pozwala w łagodny sposób zmierzyć się z ogromem wyzwań wczesnego macierzyństwa i pozwala na szybkie odzyskanie dobrego samopoczucia oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji poporodowej.

Niedawno wprowadzony został cykl zajęć warsztatowych z masażu Shantala. Masaż jest szczególną formą dotyku miłości, ma wiele korzyści zdrowotnych. Sprzyja relaksacji, wzmacnia odporność dziecka, usprawnia pracę układu pokarmowego łagodząc kolki.

 

Tematyka:

  • Fizjologia ciąży, zalecenia żywieniowe, gimnastyka;
  • Pierwszy okres porodu z elementami relaksacji, nauka oddychania w I i II okresie porodu;
  • Rola ojca w czasie porodu i okresie poporodowym;
  • Drugi okres porodu oraz aktywne pozycje porodowe, masaż krocza;
  • Promocja karmienia piersią oraz omówienie podstawowych problemów w okresie laktacji;
  • Pielęgnacja noworodka- nauka kąpieli stymulacja dotykiem;
  • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci;
  • Przygotowanie rodziców do trudnego okresu poporodowego związanego z opieką nad noworodkiem;
  • Symptomy zbliżającego się porodu i pakowanie torby do szpitala;
  • Połóg- trudny okres, pielęgnacja rany.

 

Kontakt z prowadzącymi:

604-345-965

696-275-622