O przychodni

Centrum Medyczne Legionów – NZOZ Stary Browar w Lęborku  zostało otwarte 3 kwietnia 2014r przy ulicy Legionów Polskich 18. Działalność leczniczą prowadzi od 2004r. jako NZOZ “Stary Browar” w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Rehabilitacji Leczniczej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Przez ponad 10 lat świadczymy usługi zdrowotne dla pacjentów powiatu lęborskiego na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
umowa nfz
Usługi medyczne świadczone są w ramach podpisanych kontraktów z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, komercyjnie(odpłatnie) oraz w ramach ubezpieczenia wykupionego w grupach medycznych ubezpieczeniowych takich jak, Luxmed, Medicover, Swissmed, Polmed, Saltus Zdrowie, Compensa, PZU Zdrowie, Enel-Med.
partnerzy medyczni
W Centrum Medycznym “Legionów” usługi swoje świadczą również Medyczne Laboratoria Diagnostyczne “Invicta” zapewniając obsługę punktu pobrań krwi zlokalizowanego na parterze budynku. Pacjenci, którzy zostali objęci opieką w poradniach specjalistycznych naszej placówki, badania w laboratorium wykonują bezpłatnie okazując skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę na wizycie konsultacyjnej. Pozostali pacjenci chcąc wykonać badania w Punkcie Pobrań “Invicta” zobowiązani są do pokrycia kosztów badań w całości. Pacjenci ubezpieczeni w grupach partnerów medycznych badania wykonują bezpłatnie pod warunkiem pozytywnej weryfikacji przysługujących usług w pakiecie zdrowotnym. Materiał do badań pobierany jest od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7:30 do 10:00 według kolejności zgłoszeń pacjentów (pierwszeństwo kobiety w ciąży,cukrzycy,HDK,kombatanci…). Centrum Medyczne “Legionów” jest do dyspozycji pacjentów w dni powszednie od godziny 7:00 przynajmniej do godziny 20:00 (zależnie od harmonogramów lekarzy). Rejestracja do poradni specjalistycznych rozpoczyna pracę od godziny 8:00. Godziny udzielania świadczeń medycznych przez lekarzy specjalistów uzależnione są od harmonogramów pracy w innych placówkach. Ze względu na sytuacje losowe niezależne od przychodni oraz indywidualne podejście do każdego przypadku medycznego, godziny są orientacyjne i mogą ulec modyfikacji w trakcie oczekiwania na wizytę. Do dyspozycji pacjentów udostępniliśmy przestronny, bezpłatny parking sąsiadujący bezpośrednio z budynkiem przychodni. Wjazd na parking jest wyznaczony ulicą “Drzymały” i został oznaczony stosownymi znakami drogowymi. Dodatkowo miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy Legionów Polskich. Dojazd za pomocą komunikacji miejskiej do Centrum Medycznego “Legionów” jest możliwy autobusem linii nr 6. Na prośbę pasażerów autobus zatrzymuje się bezpośrednio przed przychodnią. Centrum Medyczne Legionów – NZOZ Stary Browar w Lęborku zostało profesjonalnie przystosowane dla pacjentów niepełnosprawnych. Wszystkie udogodnienia zostały przygotowane zgodnie z aktualnymi przepisami. Wjazd do budynku usprawnia specjalny podjazd z poręczami. Na każdej kondygnacji wydzielone i wyposażone zostały toalety. Przemieszczanie się między piętrami umożliwia nowoczesna winda wyposażona w głosowe komunikaty.
zakresy

Na parterze zamontowany został dystrybutor bezpłatnej wody firmy “Eden” z dozowaniem wody chłodnej lub zimnej.

O bezpieczeństwo danych osobowych dba firma “ODO K&W s.c.” (odo@cmlegionow.pl)