Poradnia chorób płuc

Diagnostyka w zakresie:

  • leczenia gruźlicy i chorób płuc oraz gruźlicy poza płucnej,
  • konsultacji chorych hospitalizowanych w innych szpitalach,
  • leczenia pozostałych chorób układu oddechowego,
  • ustalania wskazań do leczenia zespołu bezdechu śród sennego,
  • leczenia i profilaktyki sarkoidozy.

Poradnia przyjmuje pacjentów:

  • Bezpłatnie – w ramach kontraktu z NFZ (wymagane skierowanie);
  • prywatnie (koszt wizyty pokrywa pacjent);
  • pacjenci posiadający ubezpieczenie u współpracujących partnerów medycznych (weryfikacja przez infolinię)

Kadra lekarska:

  • Lek. Elżbieta Okorowska – specjalista chorób płuc

spirometria